Storing? Neem direct contact met ons op!

Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

(045) 545 1200

Heeft u vragen, opmerkingen of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte?

Neem dan contact met ons op!

info@hajnadi.nl Langheckweg 13, Postbus 3003, 6460 HA Kerkrade Locatienummer 4235

Onze openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.15 uur

Brandwerende doorvoeringen en de WBDBO

WBDBO, wat staat voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, is – anders dan veel mensen denken – niet hetzelfde als brandwerendheid. WBDBO slaat op de eisen uit het Bouwbesluit, terwijl brandwerendheid slaat op de eigenschappen van de constructie waarmee aan die eis kan worden voldaan.

Bouwwerk versus locatie

De WBDBO en brandwerendheid worden beide gemeten in waardes. Maar waar die waarde bij de WBDO betrekking heeft op het bouwwerk, wordt de waarde bij de brandwerendheid gerelateerd aan de omgeving. Met andere woorden, de WBDBO is uniform voor een bepaald gebouw waar dan ook in Nederland, maar de brandwerendheid verschilt per locatie.

Brandwerendheid

WBDBO heeft betrekking op zogenaamde brandcompartimenten. Brandwerendheid heeft betrekking op delen van de constructie en gaat over de tijd die bijvoorbeeld een wand, deur of vloer een brand tegen moet houden.

De brandwerendheid wordt gemeten tijdens een brandwerendheidsproef. Daarbij wordt de constructie voor een oven geplaatst waarin de temperatuur volgens een vastgesteld temperatuurverloop wordt verhoogd tot circa 950 graden Celsius. Tijdens de proef wordt onder andere gemeten welke temperatuur de constructie bereikt en gekeken of deze niet bezwijkt. De brandwerendheid wordt bepaald door de tijd, bijvoorbeeld 60 minuten, dat de constructie aan de gestelde norm (NEN 6069/EN 135010-2) blijft voldoen.

Beoordelen WBDBO vaak lastig

Het beoordelen van de WBDBO is vaak lastig. Onderdelen als een ventilatiekanaal worden vaak aan het oog onttrokken. Het is daarom mogelijk dat, als ze niet goed zijn geïnstalleerd, deze een nadelige invloed hebben op de WBDBO. Je kunt er eenvoudigweg van uitgaan dat een opening met een diameter van meer dan 25 mm de brandwerendheid van een constructie tenietdoet. Dat geldt ook voor later aangebrachte doorvoeringen. Deze moeten correct zijn aangebracht én gecertificeerd zijn.

Specialistisch advies

Hajnadi kan u voorzien van specialistisch advies op het gebied van brandwerende doorvoeringen. We hebben een uitgebreid assortiment gecertificeerde brandwerende afdichtingen/doorvoeringen en al onze monteurs mogen deze monteren. Denk aan brandmanchet, brandwerend(e) schuim, kit, strips en band. Zo weet u zeker dat u op dit vlak aan de WBDBO voldoet.

Neem contact met ons op voor meer informatie.