Storing? Neem direct contact met ons op!

Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

(045) 545 1200

Heeft u vragen, opmerkingen of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte?

Neem dan contact met ons op!

info@hajnadi.nl Langheckweg 13, Postbus 3003, 6460 HA Kerkrade Locatienummer 4235

Onze openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.15 uur

Keurmerken in de installatiebranche

Wat zeggen ze nu eigenlijk?

In de installatiebranche zijn er tal van kwaliteitskeurmerken in omloop. Niet elke kwaliteitskeur is even veelzeggend. Over welke keurmerken beschikt Hajnadi Installatietechniek en welke garanties geeft elk keurmerk u?

Erkend installateur: dat zit wel snor, toch?

Misschien denkt u er goed aan te doen met een erkend installateur in zee te gaan. Maar wist u dat het begrip ‘erkend installateur’ helemaal geen wettelijke grondslag heeft? In principe kan en mag elk installatiebedrijf zich zo noemen. Het predikaat is géén garantie voor vaktechnische kwaliteit. Sterker nog, in tegenstelling tot wat de term doet vermoeden, is er feitelijk geen sprake van een erkenning door een instantie. Dat vraagt om een toelichting.

Lidmaatschap? Erkenning? Certificaat?

Er zijn verschillende niveaus in keurmerken. Het lidmaatschap van een brancheorganisatie is in feite het laagste niveau. Het bewijst eigenlijk niet meer of minder dan dat je in een bepaalde branche actief bent. Al heeft Techniek Nederland (het voormalige Uneto-VNI), waar wij ook bij aangesloten zijn, onlangs de toelatingscriteria aangescherpt.

Tot voor kort kon elk installatiebedrijf met één medewerker met een relevant vakdiploma (minimaal niveau 4) lid worden van Techniek Nederland. Sinds dit jaar moeten niet alleen aspirant-leden, maar ook bestaande leden aantoonbaar over een kwaliteitsregeling voor hun hoofdspecialisme beschikken. Dat is mooi, want zo staat het lidmaatschap van Techniek Nederland, hoewel vrijwillig, voor kwaliteit.

Iedereen mag dus de term ‘erkend’ bezigen en het lidmaatschap van een brancheorganisatie is, hoewel gebonden aan bepaalde voorwaarden, geheel vrijwillig. Echter, om bepaald werk uit te mogen voeren – zoals het plaatsen en onderhouden van cv-ketels en geisers bij particulieren – dien je als installatiebedrijf gecertificeerd te zijn door een instantie zoals KIWA. Voor gastgestookte verwarmingssystemen boven de 100 kW geldt SCIOS-certificering. Als u deze werkzaamheden laat uitvoeren door een niet-gecertificeerd installatiebedrijf, dan overtreedt u, net als de installateur, de wet.

Naast lidmaatschappen en erkenningsregelingen moet u, als u bepaalde werkzaamheden laat uitvoeren, dus eerst en vooral erop letten dat u het werk laat doen door een installatiebedrijf dat over de juiste certificering beschikt.

Over welke erkenningen en certificaten beschikt Hajnadi Installatietechniek? En wat betekent dat voor u als klant – particulier of zakelijk?

Kwaliteitskeurmerken Hajnadi Installatietechniek

Techniek Nederland

Type kwaliteitskeur: lidmaatschap (met toelatingscriteria)

Zeker nu de toelatingscriteria zijn aangescherpt, staat het lidmaatschap van Techniek Nederland voor kwaliteit, betrouwbaarheid, service en vakmanschap. Leden van Techniek Nederland werken volgens de laatste technische eisen en actuele wettelijke voorschriften.

InstallQ Erkend Installateur

Type kwaliteitskeur: erkenning

InstallQ, ontstaan uit een fusie van KvINL en Sterkin, beheert en voert praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche uit. Leden van InstallQ zijn aantoonbaar vakbekwaam en voeren werkzaamheden uit met aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Een door InstallQ erkend installateur moet aan een reeks voorwaarden voldoen en dienen mee te werken aan controles en inspecties.

VEB Erkend Beveiligingsbedrijf

Type kwaliteitskeur: erkenning

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) is een van de grootste brancheorganisaties in de beveiligingsbranche. Voor de erkenning moet je aan alle eisen uit de VEB 3 Kwaliteitsregeling voldoen, werken volgens de normen van de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) én voldoen aan de wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus (PBR).

STEK / FGO

Type kwaliteitskeur: certificatie

Certificerende instantie: SGS INTRON Certificatie B.V.

Niet elk installatiebedrijf mag werken aan installaties waarin F-gassen (gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen) zijn toegepast. Als gecertificeerd installateur mogen wij koelinstallaties, klimaatinstallaties en warmtepompinstallaties waarin F-gassen zijn gebruikt installeren, onderhouden et cetera.

VCA**

Type kwaliteitskeur: certificatie

Certificerende instantie: Kiwa

CA staat voor ‘VGM Checklist Aannemers’, waarin VGM staat voor ‘veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is dé standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken. Deze certificering betekent dat ons VGM-beheerssysteem voldoet aan de VCA voor de toepassingsgebieden technische installaties en brandwerende afdichtingen. De meeste opdrachtgevers verlangen dat een opdrachtnemer in het bezit is van een VCA-certificaat, omdat zo gegarandeerd wordt dat er gewerkt wordt met aandacht voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en voor het milieu.

BRL

Type kwaliteitskeur: certificatie (erkende kwaliteitsverklaring)

Certificerende instantie: Kiwa / InstallQ

Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet, voor de voor ons relevante toepassing, aan de ISO 9001-norm. Dat betekent simpel gezegd dat we aantoonbaar zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. ISO 9001-certificering betekent niet alleen dat we aan onze eigen (hoge) kwaliteitseisen kunnen voldoen, maar ook aan die van u. Verder toont de certificering aan dat we volgens de actuele wet- en regelgeving werken.

ISO 9001

Type kwaliteitskeur: certificatie

Certificerende instantie: Kiwa

Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet, voor de voor ons relevante toepassing, aan de ISO 9001-norm. Dat betekent simpel gezegd dat we aantoonbaar zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. ISO 9001-certificering betekent niet alleen dat we aan onze eigen (hoge) kwaliteitseisen kunnen voldoen, maar ook aan die van u. Verder toont de certificering aan dat we volgens de actuele wet- en regelgeving werken.

SCIOS

Type kwaliteitskeur: certificatie

Certificerende instantie: Kiwa

Als SCIOS-gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf mogen we de wettelijk vereiste periodieke inspecties en het periodiek onderhoud aan grote stookinstallaties (> 100 kW) uitvoeren, inclusief de eveneens wettelijk verplichte registraties en afmeldingen. Medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren, hebben een speciale training hiervoor gevolgd bij Kiwa Training BV.

Hebt u nog vragen over onze kwaliteitskeurmerken? Neem gerust contact op met ons!