Storing? Neem direct contact met ons op!

Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

(045) 545 1200

Heeft u vragen, opmerkingen of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte?

Neem dan contact met ons op!

info@hajnadi.nl Langheckweg 13, Postbus 3003, 6460 HA Kerkrade Locatienummer 4235

Onze openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.15 uur

Duurzaam ondernemen met Hajnadi; wat wij allemaal doen om zelf zo duurzaam mogelijk te zijn

Bij Hajnadi staat alles in het teken van duurzaamheid. Als installatietechnisch bedrijf is Hajnadi één van de drijvende krachten achter de energietransitie, waarbij wij particulieren en ondernemers helpen om te verduurzamen en de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken.

Naast het helpen van anderen met verduurzamen, zijn we zelf natuurlijk ook zeer proactief wanneer het gaat om zo duurzaam mogelijk ondernemen. Want we kunnen alleen een verschil maken als we allemaal ons steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving. Dan moeten wij als installatietechnisch bedrijf natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld geven! In dit blog leggen we uit wat wij zelf allemaal doen om zo duurzaam mogelijk te ondernemen en onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

Verduurzamen van onze bedrijfspanden

Beginnend bij ons eigen vakgebied hebben wij al onze bedrijfspanden voorzien van PV-panelen, waarmee we zelf elektriciteit opwekken en ons tapwater verwarmen. Daarnaast hebben wij in onze kantoren alle warmtebronnen vervangen door hybride systemen – een combinatie van warmtepompen en gasgestookte ketels – waarmee de volledige warmtevoorziening geregeld wordt. In onze panden maken we zoveel mogelijk gebruik van domotica voor het optimaal duurzaam regelen van de verwarming, verlichting en onze alarmsystemen. In combinatie met een systeem voor aanwezigheidsdetectie brandt er zo nooit onnodig licht en worden ruimtes niet verwarmd wanneer er geen gebruik van gemaakt wordt. Wanneer de door onze eigen systemen opgewekte energie niet voldoende is, maken we gebruik van groene energie. Daarnaast hebben we in onze loodsen alle TL-lampen vervangen door energiezuinige ledlampen waarmee we het energieverbruik van de verlichting drastisch hebben kunnen verminderen.

Verduurzamen staat dus hoog op onze agenda. Bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, maar ook voor ons briefpapier of koffie gebruiken we de meest duurzame producten, zoals briefpapier met FSC-keurmerk en fairtrade koffie.

Afval bestaat niet bij Hajnadi

Dit is niet slechts een statement, maar een werkwijze. Alle restmaterialen, zoals papier, hout, steen, metalen, restafval (voornamelijk plastics), elektrische componenten, klein chemisch afval en asbest worden bij ons nauwkeurig gescheiden en separaat ingezameld. Het doel van onze afvalscheiding is om zoveel mogelijk materialen en producten te hergebruiken en om gevaarlijke stoffen uit het milieu te houden.

Wij participeren in het “Brancheplan verpakkingen” van Techniek Nederland

Dit brancheplan is opgesteld in samenwerking met de branche en is gericht op het verduurzamen van verpakkingen in de installatiebranche, met als ambitie het toewerken naar een circulaire economie. Het doel is om het gebruik van primaire grondstoffen van verpakkingen en verpakkingsafval drastisch te minimaliseren. Als één van de onderdelen hiervan heeft Hajnadi een meerjarenplan opgezet waarbij we alle bedrijfswagens gefaseerd gaan vervangen door all-electric voertuigen. Hiervoor hebben wij bij het verduurzamen van onze bedrijfspanden al rekening gehouden door laadvoorzieningen aan te brengen waarbij alle 35 bedrijfswagens tegelijkertijd opgeladen kunnen worden.

Practice what you preach

Zoals u aan bovenstaande maatregelen kunt zien verkopen we niet alleen duurzaamheid, maar proberen wij ook zelf zo duurzaam mogelijk te ondernemen. In onze bedrijfsvoering houden we daarom continu rekening met zaken die niet direct invloed hebben op onze core business, maar die wel een verschil kunnen maken. Zo hopen wij het goede voorbeeld te geven en ook anderen te inspireren om te kiezen voor een duurzamere toekomst!