Storing? Neem direct contact met ons op!

Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

(045) 545 1200

Heeft u vragen, opmerkingen of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte?

Neem dan contact met ons op!

info@hajnadi.nl Langheckweg 13, Postbus 3003, 6460 HA Kerkrade Locatienummer 4235

Onze openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.15 uur

Image Alt
Alles in het teken van duurzaamheid

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zakelijk
MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam ondernemen met Hajnadi

Alles staat bij ons in het teken van duurzaamheid. Hajnadi Installatietechniek beseft dat als geen ander.

De visie van Hajnadi Installatietechiek is gebaseerd op het rekening houden met de impact van onze activiteiten op mens en milieu.

Lees hieronder meer over hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO

People;

Aandacht voor mensen, medewerkers en gesprekspartners.

Planet;

Aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst.

Profit;

Aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor een onderneming.
Duurzaam ondernemen

Borgen van kwaliteit en veiligheid

Ons bedrijf verleent een groot aantal diensten waar de borging van kwaliteit en veiligheid essentieel zijn.

Het installeren, onderhouden en controleren van installaties op het gebied van gas, water en elektra vraagt kennis van zaken en duidelijke procedures die leiden naar een veilig en efficiënt gebruik van uw gebouwgebonden installaties. Dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van de meest moderne gereedschappen en bedrijfsmiddelen is dan ook vanzelfsprekend.

Om de kwaliteit aantoonbaar te borgen zijn wij gecertificeerd voor:

 • BRL 6000: gas-water-elektra-onderhoud gastoestellen
 • InstallQ;
  • Elektrotechnisch installateur
  • Gastechnisch installateur
  • Watertechnisch installateur
  • REGT Installateur Gasverbrandingstoestellen
  • EVI Luchtbehandelinginstallaties
  • EVI Onderhoud verwarming- en warmtapwaterinstallaties
  • EVI Verwarmingsinstallaties
 • ISO 9001
 • VCA**
 • F-gassenbesluit
 • Erkend Leerbedrijf
 • SCIOS
 • VEB Erkend Beveiligingsbedrijf
Duurzaam ondernemen

Goed werkgeverschap leidt tot betrokken medewerkers

Wij streven ernaar, met al onze mensen een cultuur te creëren waarbij iedereen -van directie tot en met de werkvloer- zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt aan het succes. Wij stellen onze mensen centraal en halen het beste uit hen naar boven. Resultaat: betrokken medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen. Als wij goed zijn voor onze mensen zijn onze mensen zijn goed voor onze klanten en als gevolg daarvan zijn onze klanten goed voor ons.

Onze medewerkers worden ondersteund en begeleid bij het uitoefenen van hun functie. Wij zorgen voor goede faciliteiten, een gezonde en veilige werkomgeving en stimuleren actief het volgen van opleidingen en cursussen.

Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een toekomstgericht personeelsbeleid. Een beleid waarin een divers samengesteld personeelsbestand, flexibele werktijden en het zoeken naar mogelijkheden om het werk zo optimaal mogelijk in te delen, een positieve bijdrage leveren aan de betrokkenheid van onze mensen. Dit resulteert in minder verloop en verzuim, meer innovatie, betere prestaties en een prettige werksfeer.

Als Regionaal (Limburgs) familiebedrijf vinden wij het belangrijk continu in gesprek en beweging te zijn met “onze” regio en haar inwoners.

Ook werken wij samen met opleidingsinstanties voor het invullen van stageplaatsen, het geven van gastlessen en werken regelmatig mee aan werkgelegenheidsprojecten. Hier krijgen mensen die om welke reden dan ook uit het arbeidsproces zijn geraakt, weer de kans om aan te haken. Ook ondersteunen wij, in de regio Limburg, jaarlijks diverse goede doelen en organisaties. Dat kan zijn in de vorm van een financiële bijdrage, goederen, expertise en/of tijd van onze mensen.

Duurzaam ondernemen

Zelf het goede voorbeeld geven

In onze bedrijfsvoering houden we steeds meer rekening met zaken die niet direct invloed hebben op onze core business, maar die er uiteindelijk wel toe doen! Bewustwording van het feit dat ook ons bedrijf zijn bijdrage levert aan de belasting van het milieu als het gaat om afval en CO2 productie.
Afvalbeperking

Het doel van afvalscheiding is het bereiken van producthergebruik, materiaal-hergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof en het uit het milieu houden van schadelijke stoffen. Zo scheiden wij: papier, hout, kunststof, steen, koper, ijzer, elektrische componenten, TL buizen, klein chemisch afval.

 

Logistiek

Onze bedrijfswagens zijn sinds 2009 uitgerust met een GPS-systeem. Dit stelt ons in staat adequaat te reageren op storingsmeldingen. In een mum van tijd is inzichtelijk welke medewerker het dichtst bij een storing is en beperkt hierdoor de vervoersbewegingen. Er wordt niet alleen tijd, maar ook brandstof bespaard.

Ook wordt bekeken of we met onze leveranciers over kunnen gaan naar nacht-leveringen en hoe we efficiënter de materialen op de bouwplaats krijgen. Hierin is de samenwerking met onze leveranciers belangrijk: Samenwerking om duurzame logistiek te bevorderen.

Onze vervoersmiddelen zijn allemaal uitgevoerd met roetfilters. De stap naar hybride wagens is al gezet. We volgen de ontwikkeling op het gebied van elektrisch rijden en alternatieve brandstoffen op de voet.

 

Verduurzamen van ons bedrijf en bedrijfspand

Wij hebben als Hajnadi duurzaam op onze agenda gezet. Bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen, bij een interne verbouwing maar ook als we briefpapier of koffie bijbestellen. We staan dan een moment stil bij de keuze die we maken en stellen ons de vraag; Wat heeft het voor invloed op onze leefomgeving?

Hieronder ziet u voorbeelden van zaken die wij binnen ons bedrijf hebben ingevoerd of toegepast om onze bedrijfsvoering te verduurzamen:

 • Fairtrade koffie
 • Afvalscheiding
 • Briefpapier met FSC-keurmerk
 • Bedrijfswagens met roetfilter en GPS-systeem
 • Inkoop groene energie

 

De afgelopen vier jaar hebben we ons eigen bedrijfspand voorzien van de volgende duurzame toepassingen en technieken:

 • Hoog Rendement verwarmingsapparaten
 • Ledverlichting
 • Warmtepomp elektrisch voor airconditioning/verwarming
 • Warmte Terug Win units voor verse lucht/balansventilatie kantoren
 • Zonne-energie voor verwarmen tapwater
 • Zonne-energie voor opwekken elektriciteit
 • Domotica, centrale schakelingen van verwarming, verlichting, alarm
 • Aanwezigheid detectie voor schakelen verlichting
 • Isolatie muren en daken
 • HR++ beglazing
 • Gebruik van duurzame materialen