Storing? Neem direct contact met ons op!

Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

(045) 545 1200

Heeft u vragen, opmerkingen of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte?

Neem dan contact met ons op!

info@hajnadi.nl Langheckweg 13, Postbus 3003, 6460 HA Kerkrade Locatienummer 4235

Onze openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.15 uur

Hoe bedient u uw cv-installatie?

Problemen met uw cv-installatie kunt u vaak voorkomen. En veel storingen kunt u zelf eenvoudig oplossen. Wij vertellen u graag hoe u het beste kunt omgaan met uw cv-installatie. Daarvoor is het handig om te weten hoe uw installatie werkt.

De cv-ketel vormt het hart van uw centraleverwarmingsinstallatie. Deze ketel verwarmt het water, dat continu door de verwarmingsbuizen en de radiatoren wordt gepompt. De radiatoren geven de warmte van het water af aan de lucht, waardoor een vertrek wordt verwarmd. Omdat warm water uitzet, is er ook een expansievat, of drukvat, aanwezig.

Foutmeldingen

Om goed te kunnen werken, dient er voldoende water in de installatie zitten. De waterdruk moet tussen de 1,5 en 2,0 bar zijn. De druk kunt u aflezen op een analoge of digitale meter op de installatie. Als de waterdruk te laag is, wordt de gastoevoer geblokkeerd en geeft de installatie een foutmelding. U moet de ketel dan bijvullen en resetten. Ook als de waakvlam uitgaat, schakelt de installatie zichzelf om veiligheidsredenen uit en moet u deze opnieuw opstarten met de resetknop. De betekenis van alle verschillende foutmeldingen vindt u in de handleiding van uw cv-installatie.

Ontluchten cv-installatie

Het is nodig de cv-installatie zo nu en dan te ontluchten en bij te vullen. Hiervoor moet u eerst de stekker van de installatie uit het stopcontact halen en (minstens) 10 minuten wachten tot het water in de installatie tot stilstand is gekomen. Laat daarna de lucht uit elke radiator ontsnappen door het ontluchtingsventiel open, maar niet los, te draaien met het bijgeleverde sleuteltje. Zodra er water uit het ventiel komt, draait u het weer dicht. Begin met het ontluchten van de radiator(en) op de bovenste verdieping van uw huis en werk zo uw weg naar beneden.

Bijvullen cv-ketel

De optimale waterdruk in uw cv-ketel is tussen de 1,5 en de 2,0 bar. Als de druk onder de 1,0 bar komt, is het (hoog)nodig de ketel bij te vullen. Daarvoor moet u de pomp uitschakelen en mag het ketelwater niet warmer dan 40 graden Celsius zijn. De watertemperatuur kunt u aflezen op het metertje of de display van uw installatie. Sluit vervolgens de vulslang aan op de koudwaterkraan. Houd het andere uiteinde van de slang even hoog als de kraan en vul de slang met water. Doet u dit niet, dan brengt u lucht in de installatie. Sluit de vulslang nu aan op de vulkraan en draai achtereenvolgens de koudwaterkraan en vulkraan open. Sluit de vulkraan als de gewenste waterdruk is bereikt. Sluit ook de koudwaterkraan en koppel de slang af. Schakel tot slot uw installatie weer in.

Instellen van de kamerthermostaat

De gewenste temperatuur in huis kunt u instellen met de kamerthermostaat. Voor een goede regeling van de temperatuur binnenshuis, is het belangrijk dat de kranen van de radiator(en) in de woonkamer helemaal openstaan. Ook mag de thermostaat niet in de buurt van warmtebronnen staan of afgedekt worden door bijvoorbeeld meubels. De ideale temperatuur in huis is natuurlijk persoonlijk, maar ligt normaal ergens tussen de 18 en 22 graden.

Storing. En nu?

De meest voorkomende storingen aan uw cv-installatie kunt u zelf eenvoudig verhelpen. Zoals onvoldoende waterdruk of het niet branden van de waakvlam. Vraag onze handige Comfortgids hier aan. Daarin staat een overzicht van veelvoorkomende klachten en de bijbehorende oplossing.

Energie besparen

Door enkele eenvoudige maatregelen kunt u gemakkelijk energie besparen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen gordijnen voor de radiatoren hangen. En zet uw thermostaat ’s nachts of als u van huis bent een graadje of vijf lager. Isoleer de leidingen in de ruimten die u niet wilt verwarmen en breng radiatorfolie aan achter de radiatoren.

Verwarmen en ventileren

Waar verwarmd wordt, dient ook goed geventileerd te worden. Onze huidige, goed geïsoleerde woningen zitten in feite potdicht. Van natuurlijke ventilatie is nog amper sprake. En het effect van even de ramen openzetten, duurt maar kort. Lees hier meer over het belang van goede ventilatie.

Tot slot

Bent u ’s winters langere tijd van huis, omdat u bijvoorbeeld op wintersportvakantie gaat? Voorkom dan vorstschade. Zet alle radiatorkranen open, vooral in buitenvertrekken zoals berging en garage. Zet de kamerthermostaat op 18 graden Celsius nachttemperatuur en zet alle binnendeuren open.

Deze en andere tips vindt u in onze Comfortgids, vraag snel uw gids aan. Op verzoek sturen we u graag een digitaal exemplaar toe.

Neem contact met ons op om onze Comfortgids met handige tips aan te vragen.