Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

6 maart 2019

 

Techniek Nederland staat voor kwaliteit

Van ‘onze’ brancheorganisatie kun je niet zomaar lid worden

 

Installateurs ‘gooien’ vaak met allerlei certificeringen, keurmerken en lidmaatschappen van brancheorganisaties. Maar niet elk lidmaatschap is even veelzeggend. Wat hebt u als klant bijvoorbeeld aan ons lidmaatschap van Techniek Nederland?

 

Hajnadi Installatietechniek jarenlang lid van Techniek Nederland

 

Hajnadi Installatietechniek is al jarenlang lid van Techniek Nederland, dat tot voor kort als UNETO-VNI door het leven ging. Bij veel mensen – consumenten én installateurs – heerste het idee ‘dat iedereen zomaar lid kon worden’. Om dat gevoel weg te nemen én met het oog op de veranderende wetgeving, heeft Techniek Nederland per 1 januari nieuwe, strengere lidmaatschapscriteria ingevoerd. Bestaande leden hebben tot en met 31 december dit jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen.

 

Techniek Nederland ontwikkelt zich zo tot écht kwaliteitsmerk, waar je als installateur niet zomaar lid van kunt worden. De toelatingscriteria zijn behoorlijk aangescherpt. De nieuwe criteria vallen in twee categorieën. De eerste categorie omvat eisen aangaande de vaktechnische kwaliteit, de tweede heeft betrekking op de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

 

Vaktechnische kwaliteit

Tot voor kort kon iedereen met één medewerker in het bezit van een vakdiploma (minimaal niveau 4) lid worden van Techniek Nederland. Sinds 1 januari moeten leden kunnen aantonen dat ze beschikken over een kwaliteitsregeling voor het specialisme waarin ze hoofdzakelijk actief zijn.

 

Voor het specialisme ‘gastechniek’ bijvoorbeeld beschikken wij over het SCIOS-certificaat voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties. En voor het specialisme ‘koeling’ zijn wij in het bezit van het STEK-certificaat koeltechniek Module A: technische eisen F-gassen.

 

Zo onderscheidt Techniek Nederland in totaal meer dan 25 specialismen en ruim 60 verschillende kwaliteitsregelingen.

 

Kwaliteit van bedrijfsvoering

Techniek Nederland stelt ook eisen aan de manier waarop installateurs hun bedrijfsprocessen hebben ingericht. Als ISO 9001-gecertificeerd bedrijf hebben wij bijvoorbeeld een klachtenprocedure voor het registreren en opvolgen van klachten. Het hebben van een dergelijke klachtenregeling is een van de nieuwe eisen die Techniek Nederland stelt aan installateurs die actief zijn op de particuliere markt. Een andere eis is een klantbeoordelingssysteem, waar wij op dit moment aan werken.

 

Controle en sancties

Techniek Nederland gaat installateurs stelselmatig controleren en kan ook sancties opleggen als er niet aan de eisen wordt voldaan. Zo getuigt ons lidmaatschap straks nog meer van onze kwaliteit, betrouwbaarheid en goede service.

 

Sam der Vries

Directeur Hajnadi Klimaattechniek