Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

Functieprofiel onderhoudsmonteur

 

Doel van de functie

De onderhoudsmonteur voert onderhoud van installaties uit volgens bestaande specificaties en protocollen. Tevens voert de onderhoudsmonteur controles uit op de werking en staat van de installatie.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Techniek

 • Onderhouden van technische installaties volgens opgegeven specificaties en planning.
 • Uitvoeren van eenvoudige controles op de te onderhouden installaties.
 • Up-to-date houden van de benodigde vakkennis.

 

Organisatie

 • Deelname aan het werkoverleg en toolboxmeetings.
 • Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van het onderhoud.
 • Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de directe leidinggevende.

 

Klant

 • Informeert de klant over risico’s voor veiligheid en werking van de installatie.
 • Bespreekt met de klant de mogelijkheden met betrekking tot preventief onderhoud.

 

Administratie

 •  Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen.

 

Veiligheid en materiaal

 • Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
 • Zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen.
 • Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
 • Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
 • Functiekarakteristieken

 

Complexiteit

 • De functie is gericht op onderhoud van installaties.
 • De monteur moet met enige regelmaat omschakelen naar andere werkzaamheden.
 • Enkele werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse.
 • Werkt indien nodig onder tijdsdruk.

 

Kennis

 • Mbo-3/havo, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast van enkele weken tot 0,5 jaar.

 

Zelfstandigheid

 • De planning van het werk is een gegeven.
 • Voert het werk geheel conform specificaties en geldende protocollen uit.
 • Ingeval van problemen zijn leiding en/of ervaren collega’s beschikbaar.
 • Contacten met anderen moeten de voortgang van het werk bevorderen.

 

Afbreukrisico

 • Fouten in het werk kunnen leiden tot lekkages en schade.
 • De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de werknemer zelf en door de leiding.

 

Fysieke aspecten

 • De monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende lichaamshoudingen.
 • Relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor.
 • De monteur dient de tot zijn/haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken.

 

 

Competenties (vaardigheden en houding)

 

Gevoel voor details

Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

 

Kwaliteitsgerichtheid

Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

 

Planmatig werken

Is in staat het eigen werk te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

 

Samenwerken

Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team.

 

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mail met motivatie en cv naar vacature@hajnadi.nl