Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Hajnadi Klimaattechniek neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om haar medewerkers, het milieu, de samenleving en de markt. Innoverend denken en handelen zit stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie.

 

Onze medewerkers worden gefaciliteerd zich te ontwikkelen, waarbij de maatschappelijke aspecten en het milieu een prominente plaats innemen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen statisch proces, maar een manier van leven en werken welke sterk verbonden is met de dynamiek van het leven. Het bewust omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen en de mens is een continue proces.

 

Onze betrokkenheid in de samenleving is ondermeer verwoord in een sponsor- en donatiebeleid, waarbij de betrokkenheid van onze medewerkers centraal staat.