Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

Legionellapreventie

Legionella is een ziekmakende bacterie die kan groeien in waterinstallaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen en zwembaden. Als eigenaar moet u maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella. Wij kunnen u volledig ontzorgen op het gebied van legionellapreventie, door het beheer, onderhoud en de inspecties van uw installatie voor onze rekening te nemen.

 

Besmetting en ziekte

Legionella ontwikkelt zich in stilstaand zoet water, zoals in een niet goed aangelegde of niet goed onderhouden leidingwaterinstallatie. Door verneveling, zoals in douches, kunnen legionellabacteriën in de lucht belanden. Bij inademing vormen ze dan een gevaar voor de gezondheid. Het drinken van met legionella besmet kraanwater is ongevaarlijk. Legionella is ook niet besmettelijk.

 

De meeste mensen die besmet raken met legionella worden nauwelijks ziek of krijgen griepachtige symptomen. Deze griepsoort heet legionellagriep of pontiackoorts. Legionella kan echter ook de veteranenziekte, of legionairsziekte, verzoorzaken. Dat is een ernstige vorm van longontsteking met mogelijk de dood tot gevolg.

 

Regelgeving en verplichtingen

Om het risico op besmetting met legionella in te perken, gelden er regels voor leidingwaterinstallaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen en zwembaden. Die regels zijn erop gericht om de groei en verspreiding van legionellabacteriën te voorkomen.

 

De regelgeving heeft betrekking op de aanleg, het beheer, onderhoud en de inspectie van de installatie. Zo moet u van tijd tot tijd de waterkwaliteit monitoren door monsters te nemen. Ook heeft u een registratie- en documentatieplicht.

 

Als er bij een inspectie een verhoogde hoeveelheid legionellabacteriën aan het licht komt, bent u verplicht acties te ondernemen, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van blootstelling aan legionellabacteriën en het reduceren van de hoeveelheden. Mogelijk is een aanpassing aan de waterinstallatie nodig.

 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van legionellapreventie? Neem direct contact met ons op en wij vertellen het u graag.

 

 

direct contact