Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

Functieprofiel servicemonteur

 

Doel van de functie

De servicemonteur voert zelfstandig onderhoudswerkzaamheden uit, stelt de diagnose van storingen en verhelpt deze. Daarna stemt hij/zij de werkzaamheden af met de klant en biedt de klant oplossingen aan voor verbetering van de installatie.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Techniek

 • Stellen van een diagnose bij storingen.
 • Verhelpen/repareren van storingen.
 • Het controleren van de staat van onderhoud en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan installaties.

 

Organisatie

 • Aanvragen/bestellen van extra benodigd materiaal.
 • Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de leidinggevende.
 • Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings.
 • Zorgen voor orde en netheid op de werkplek, ook na het afronden van de werkzaamheden.
 • Is beschikbaar voor storingsdiensten.

 

Klant

 • Signaleren van meerwerk en het aanbieden van oplossingen aan de klant.
 • Stemt met de klant af of gewenste dienstverlening is geleverd.

 

Administratie

 • Opdrachtbonnen invullen en laten ondertekenen door de opdrachtgever.
 • Correct invullen en tijdig inleveren van werkbonnen.

 

Veiligheid en materiaal

 • Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
 • Zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen.
 • Verzorging en correct gebruik van de bedrijfswagen.
 • Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

 

Optioneel

 • Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.

 

Functiekarakteristieken

 

Complexiteit

 • De functie is gericht op het verhelpen van storingen en het plegen van onderhoud aan installaties.
 • De monteur moet frequent omschakelen naar andere werkzaamheden.
 • Verricht ook administratieve werkzaamheden.
 • Bepaalde werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse.
 • Werkt indien nodig onder tijdsdruk.

 

Kennis

 • Opleidingsniveau mbo-3/havo, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2,5 jaar.

 

Zelfstandigheid

 • Bepaalt binnen de gegeven planning zelf de werkvolgorde en aanpak.
 • Kan terugvallen op de leidinggevende of een specialist voor ondersteuning.

 

Afbreukrisico

 • Fouten in het werk kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies.
 • Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist; oplettendheid voorkomt de meeste schade.
 • De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de werknemer zelf.
 • De contacten met de opdrachtgever/klant moeten goed verlopen om de klant tevreden te laten zijn over de dienstverlening en om het commerciële belang te dienen.

 

Fysieke aspecten

 • De monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende lichaamshoudingen.
 • Relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor.
 • De monteur dient de tot zijn/haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken.

 

 

Competenties (vaardigheden en houding)

 

Communiceren

Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.

 

Flexibiliteit

Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

 

Klantgerichtheid

Komt op efficiënte en effectieve wijze met de juiste oplossingen voor de klant.

 

Organiserend vermogen

Organiseert en regelt zaken op korte termijn.

 

Gevoel voor details

Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

 

Kwaliteitsgerichtheid

Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

 

Planmatig werken

Is in staat het eigen werk te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

 

Analytisch vermogen

Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.

 

Stresstolerantie

Blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.

 

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mail met motivatie en cv naar vacature@hajnadi.nl