Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

Functieprofiel service coördinator

 

Doel van de functie

De service coördinator neemt storingsmeldingen in behandeling en verwerkt deze tot een opdracht voor de service monteur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het inplannen en voorbereiden van de service- en onderhoudswerkzaamheden, zodanig dat sprake is van een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van de service monteurs.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Techniek

 • Verzorgt telefonisch technische ondersteuning.
 • Draagt zorg voor het gewenste kwaliteitsniveau van de geleverde diensten.
 • Draagt zorg voor klachtafhandeling.

 

Organisatie

 • Deelname aan het werkoverleg en toolboxmeetings.
 • Plant de service- en onderhoudswerkzaamheden in en maakt afspraken met klanten aangaande deze werkzaamheden.
 • Zorgt voor een efficiënt verlopend bedrijfsproces.

 

Klant

 • Signaleren van meerwerk en het aanbieden van oplossingen aan de klant.
 • Stemt met de klant af of gewenste dienstverlening geleverd is.
 • Telefonisch aannemen van storingen en deze verwerken tot opdrachten.
 • Relatiebeheer en het afsluiten van service- en onderhoudscontracten.

 

Administratie

 • Aanmaken van opdracht-/werkbonnen voor service- en onderhoudswerkzaamheden.
 • Bestelt materialen voor de service monteurs.
 • Inboeken juiste materialen en werkzaamheden in het systeem.
 • Draagt zorg voor de financiële afhandeling van werkbonnen tot factuur.
 • Bijhouden van onderhoudsadministraties.

 

Veiligheid en materiaal

 • Signaleren en melden van onveilige werksituaties.

 

Optioneel

 • Functioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurs, hulpmonteurs, onderaannemers en inleenkrachten.
 • Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.

 

 

Functiekarakteristieken

 

Complexiteit

 • De functie van service coördinator is gericht op het ontvangen en afhandelen van storingsmeldingen en het aansturen van alle service- en onderhoudsactiviteiten.
 • Commerciële elementen en administratieve zaken spelen een rol.+ Het werk bevat een groot aantal deeltaken, de aandacht dient voortdurend verlegd te worden, ook door de veelvuldige telefonische onderbrekingen.
 • Werkt vaak onder tijdsdruk.

 

Kennis

 • De kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan mbo-4/havo met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 4 jaar. Bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied is vereist.

 

Zelfstandigheid

 • De service coördinator maakt een eigen planning en werkindeling voor de gehele afdeling Service & Onderhoud.
 • Geeft functioneel leiding aan de service monteurs.
 • Bereidt, binnen de vastgestelde richtlijnen, zelfstandig de opdrachten voor, voert berekeningen uit, completeert bestanden, geeft prijzen af, stelt tijdnormen vast.
 • De directe controle op het werk is gering.
 • Het probleemniveau stemt overeen met het opleidingsniveau en de ruime ervaring (4-5 jaar).

 

Afbreukrisico

 • Fouten in voorbereiding, berekeningen, normen, prijzen, adviezen of informatie kunnen leiden tot capaciteits- en materiaalverlies. Dit kan financiële schade tot gevolg hebben en in bepaalde gevallen ook aantasting van het imago.
 • Zelfcontrole is belangrijk, schade wordt veelal pas achteraf geconstateerd.
 • Accuratesse is vereist.
 • Regelmatige contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven en monteurs zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.
 • Normale discretie vereist inzake gegevens.

 

Fysieke aspecten

 • De service coördinator werkt onder kantooromstandigheden.
 • Veel (druk) telefoonverkeer, soms ook veel beeldschermwerk.

 

 

Competenties (vaardigheden en houding)

 

Coachen

Ondersteunt en instrueert een ander om tot een verbetering te komen in zijn/haar functioneren.

 

Communiceren

Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.

 

Flexibiliteit

Is continu bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de gemaakte afspraken.

 

Klantgerichtheid

Komt op efficiënte en effectieve wijze met de juiste oplossingen voor de klant.

 

Organiserend vermogen

Organiseert en regelt zaken op korte termijn.

 

Planmatig werken

Structureert werkprocessen (van anderen) en zoekt tijdig naar een oplossing voor verstoringen in de voortgang.

 

Financieel bewustzijn

Zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van de operatie te verbeteren.

 

Analytisch vermogen

Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.

 

Stresstolerantie

Blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.

 

Besluitvaardigheid

Neemt besluiten die voor de persoon zelf of de directe werkomgeving gevolgen kunnen hebben.

 

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mail met motivatie en cv naar vacature@hajnadi.nl

 

 

 

Hajnadi Klimaattechniek BV

 

Adresgegevens

Langheckweg 13

Postbus 3003

6460 HA Kerkrade

 

Locatienummer 4235

Tel: +31(0)45 - 545 1200 info@hajnadi.nl

 

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van

08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.15 uur