Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

Functieprofiel calculator/werkvoorbereider

 

Doel van de functie

De calculator houdt zich bezig met het inmeten van werken en met de voorbereiding, calculatie en het uitwerken van offertes. Dit alles met het doel zoveel mogelijk opdrachten binnen te halen tegen een rendabele prijs, juiste tijdsnormen en juiste prijsstelling van materiaal.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Techniek

 • Opnemen en inmeten van de te verrichten werkzaamheden.
 • Bestuderen van het bestek en de tekeningen en een overzicht maken van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Opstellen van calculaties van de te verrichten werkzaamheden.
 • Uitwerken van offertes.
 • Uitwerken van meer-/minderwerk.
 • Inschatten van tijdsnormen ten aanzien van de montagewerkzaamheden.
 • Op niveau houden van kennis met betrekking tot montagetechnieken.
 • Analyseren van gegevens om te komen tot normen voor montagetijden en prijzen en het instellen van kengetallen.

 

Organisatie

 • Voeren van overleg met de afdeling Verkoop, projectleiding, werkvoorbereiding en tekenkamer.
 • Deelname aan het werkoverleg.

 

Klant

 • Geven van commercieel advies, aandragen van alternatieven.
 • Aanvragen van offertes van toeleveranciers.

 

Optioneel

 • + Volgen van na-calculaties ter verbetering van het inzicht in de werkelijke kosten.

 

 

Functieprofiel calculator/werkvoorbereider

 

Functiekarakteristieken

 

Complexiteit

 • De functie van calculator is met name gericht op het calculeren van projecten in aanvraag en het voorbereiden van offertes.
 • Werkt aan een paar projecten tegelijkertijd. De aandacht dient voortdurend verlegd te worden.
 • Een grote mate van accuratesse is vereist.
 • Werken onder tijdsdruk komt voor.

 

Kennis

 • De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan mbo-4/havo met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 3 jaar. Bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied is vereist.

 

Zelfstandigheid

 • De ervaren calculator deelt de eigen tijd in binnen het gegeven pakket, de gegeven planning of afspraken met de klant.
 • De vormgeving ligt meestal vast in het pakket van eisen van de klant, technische voorschriften e.d.
 • Kiest eigen aanpak op basis van ervaring en organiseert bepaalde delen van het werk zelfstandig.
 • Draagt voorstellen aan voor het optimaal gebruik van mens en machine.
 • Voor het overige stemt het probleemniveau overeen met het opleidingsniveau en de ervaring (2 jaar).

 

Afbreukrisico

 • Fouten in berekeningen e.d. kunnen leiden tot grote financiële schade.
 • Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist.
 • De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de projectleiding.
 • Contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven e.d. zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.
 • Discretie is vereist inzake gegevens.

 

Fysieke aspecten

 • De calculator werkt onder normale kantooromstandigheden.
 • Werkt langdurig achter de pc.

 

 

Competenties (vaardigheden en houding)

 

Flexibiliteit

Is continu bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de gemaakte afspraken.

 

Klantgerichtheid

Onderzoekt de wensen van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen.

 

Gevoel voor details

Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

 

Kwaliteitsgerichtheid

Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

 

Planmatig werken

Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

 

Financieel bewustzijn

Zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van de werkzaamheden te verbeteren.

 

Analytisch vermogen

Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.

 

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mail met motivatie en cv naar vacature@hajnadi.nl

 

Hajnadi Klimaattechniek BV

 

Adresgegevens

Langheckweg 13

Postbus 3003

6460 HA Kerkrade

 

Locatienummer 4235

Tel: +31(0)45 - 545 1200 info@hajnadi.nl

 

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van

08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.15 uur