Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

Functieprofiel administratief medewerker

 

Doel van de functie

De administratief medewerker verricht administratieve en secretariële werkzaamheden, met als doel bij te dragen aan een kloppende documentenstroom, een archief waarin alle relevante zaken zijn terug te vinden en een volledig juiste financiële afhandeling van de bedrijfsactiviteiten.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Techniek

 • Invoeren van administratieve gegevens.
 • Opstellen van rapportages.
 • Bereidt betalingen voor.
 • Bereidt de maandafsluitingen voor.
 • Verricht uiteenlopende administratieve handelingen.
 • Verricht licht secretarieel werk.
 • Verzorgt de facturering.

 

Klant

 • Bewaken van de uitstaande vorderingen.

 

Veiligheid en materiaal

 • Is verantwoordelijk voor het goed gebruiken en dagelijks onderhoud van ter beschikking gestelde computerapparatuur en hulpmiddelen.

 

Optioneel

 • Beperkt betalingstermijnoverschrijdingen door klanten zoveel mogelijk.
 • Maakt telefonische en schriftelijke betalingsafspraken met klanten en controleert deze.
 • Beheert de kas.

 

 

Functiekarakteristieken

 

Complexiteit

 • De functie van administratief medewerker is gericht op administratieve zaken die aan elkaar verwant zijn.
 • Moet regelmatig omschakelen naar andere werkzaamheden, maar routinewerkzaamheden komen relatief veel voor.

 

Kennis

 • De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan mbo-4/vwo/havo met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 1,5 jaar.

 

Zelfstandigheid

 • Heeft zich bij het indelen van de tijd te houden aan opgedragen prioriteiten.
 • De werkwijze is voorgeschreven.
 • Het werk wordt uitgevoerd onder toezicht, maar het toezicht is vaak van indirecte aard.

 

Afbreukrisico

 • Fouten in het werk kunnen leiden tot financiële schade of aantasting van het imago.
 • Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist.
 • Discrete omgang met gegevens is een belangrijke vereiste.

 

Fysieke aspecten

 • De administratief medewerker werkt onder normale kantooromstandigheden.
 • Werkt uren achtereen aan de pc.
 • Onderbreking door bijvoorbeeld veel telefoonverkeer kan hinderlijk zijn bij de uitvoering van de functie.

 

 

Competenties (vaardigheden en houding)

 

Communiceren

Kan een boodschap duidelijk overbrengen.

 

Gevoel voor details

Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

 

Kwaliteitsgerichtheid

Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

 

Planmatig werken

Is in staat het eigen werk te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

 

Financieel bewustzijn

Signaleert mogelijkheden om de financiële kosten en baten met betrekking tot het eigen werk te verbeteren.

 

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan een e-mail met motivatie en cv naar vacature@hajnadi.nl

 

 

Hajnadi Klimaattechniek BV

 

Adresgegevens

Langheckweg 13

Postbus 3003

6460 HA Kerkrade

 

Locatienummer 4235

Tel: +31(0)45 - 545 1200 info@hajnadi.nl

 

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van

08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.15 uur